Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

MẸ TÔI

Dương Văn Chín Share:

MẸ TÔI
Sáng tác: Trịnh Đình Thiện

Thưở tôi còn niên thiếu,
Mẹ tôi khổ trăm chiều.
“Thân cò” buổi sớm hôm,
Chăm lo đàn con nhỏ.
Nay tôi đã lớn khôn,
Mẹ tôi vẫn khổ nhiều.
Thân già theo năm tháng,
Vẫn lo hoài cháu con.

Tân Thiện ngày 8/3/1995
facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008912051562
Published by Dương Văn Chín

Visit Dương Văn Chín's Facebook or Blog
Follow us Facebook, Click here. Follow us Blog, Click here

0 nhận xét:

TOP