Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Xin Lỗi Bạn Thơ- Thơ Phạm Nhơn Quý

Dương Văn Chín Share:

Xin lỗi nhé bạn thơ thương thương nhớ!
Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại thơ
Thơ đừng buồn, thơ đừng khóc nghe thơ.
Thơ đừng giận rằng tôi thường xao lãng.
Xin lỗi nhé! à,không xin lỗi nữa.
Thơ biết không,tôi cũng chẳng vui gì.
Tôi bảo mình :"chẳng phiền não làm chi?"
Nhưng đầu óc... chẳng tuân tôi chi cả.
Có những lúc buồn phiền,tôi hỏi lá...
Cứ đăm chiêu ,tôi ngước hỏi khung trời...
Rồi nhìn mình,tôi vẫn cứ là tôi.
Tôi muốn say nhưng cứ hoài vẫn tỉnh.
Thôi được rồi,"Chú Vô Minh " lừa phỉnh.
Mở ra đi sự thật của cuộc đời.

Tác giả: Phạm Nhơn Quý
Published by Dương Văn Chín

Visit Dương Văn Chín's Facebook or Blog
Follow us Facebook, Click here. Follow us Blog, Click here

0 nhận xét:

TOP